ชิงทุนรางวัล

portrait

โครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ ๒ (วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย) มูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

...   อ่านต่อ

portrait

โครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ CEFR มูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

1.หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐก...   อ่านต่อ

การศึกษา

ขอเชิญร่วมงานอุตสาหกรรมการบินเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมฝึกอบรมด้านการบิน และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติทางอุตสาหกรรมการบิน   อ่านต่อ

ข่าวสาร

ด่วน!!! เปิดรับสมัครบุคลากร

รับสมัคร ผู้ช่วยทำบัญชีเจ้าหนี้ 

ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดงาน : คีย์ข้อมูลทางด้านบัญชี ลงรายวันซื้อและจ่าย บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรม Express จัดเก็บเอกส...   อ่านต่อ

ด่วน!!!! โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)   อ่านต่อ
เด็ก สช.เจ๋ง! ซิวแชมป์ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
โรงเรียนเอกชนซิวแชมป์การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและความสามารถด้านภาษาจีน ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจี...   อ่านต่อ