ด่วน!!! เปิดรับสมัครบุคลากร


รับสมัคร ผู้ช่วยทำบัญชีเจ้าหนี้ 

ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดงาน : คีย์ข้อมูลทางด้านบัญชี ลงรายวันซื้อและจ่าย บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรม Express จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช็ครายงานทางบัญชี 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 

1. จบการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทางการบัญชี

2. มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี ระดับดี

3. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. มีความขยัน อดทนและสู้งาน

5. สามารถใช้เครื่องคำนวณเลขได้

6. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

7. เป็นคนละเอียด สะอาด รอบคอบ

8. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ขอให้รักในวิชาชีพบัญชี)

9. พิมพ์เร็ว ถูกต้องแม่นยำรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 

นุช : 098-224-4515 

 

หรือส่ง Resume มาที่ 

parinda.vn@gmail.com