ขอเชิญร่วมงานอุตสาหกรรมการบินเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมฝึกอบรมด้านการบิน และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติทางอุตสาหกรรมการบิน